ANTRE MOBİLYASI

 

 

Bir bina veya daireye girmek için geçilen kısma antre denir. Antreler küçük hacimli bölümlerdir. Antreden sonra diğer odalara geçilir. Antre; palto, pardösü, manto, şapka gibi dış giyim eşyaları ile şemsiye, baston vb. araçların bırakıldığı bölümdür. Bırakılan bu eşyaların muhafazasını sağlayan ve evin giriş bölümünü dekore eden mobilyalara antre mobilyaları denir.

  

Çok parçalı portmanto tipleri

 

Yukarıda kısaca açıkladığımız gereksinim için ayrılmış bulunan antre,apartman daireleri ve evler gibi özel konutların, büro ve konutların, büro ve makam odalarının veya sinema, tiyatro, lokanta gibi genel yerlerin girişleri için farklı özellik gösterir.  Örneğin özel konutların girişlerinde ayakkabı konulacak bir bölüm gerektiği ve askı sayısı sınırlı olduğu halde genel salonlarda vestiyer adı altında çok sayıda askının bulunduğu bir yer bu iş için yeterli görülür.

 

    1. PORTMANTO

 

    Portmanto: Antrelerin alışılmış mobilyası portmantodur.  Portmanto (portementau) Fransızcıdan dilimize geçmiş olup raflı, aynalı askı yeri karşılığında kullanılmaktadır.  TS 4521’re göre portmanto, üzerine askılar bağlanmış bir tabla, şapka konulacak raf, yeter büyüklükte bir ayna, ayakkabılar için kapaklı çekmeceli dolap ve şemsiye kutusundan oluşan bir mobilyadır diye tanımlanır.

        Portmanto, askılıklı dolap, şapka rafı, ayna ve şemsiye kutusu gibi kısımlardan meydana gelen bir mobilyadır. Portmanto askılığı, elbise askı elemanlarının bağlandığı kısımdır. Portmanto yükseklikleri kapı pervazı seviyesinde olmalıdır. Alt dolabın yüksekliği 40-50 cm olmalıdır. Antreler az ışık alan ve küçük hacimli odacıklardır. Bu nedenle antrelerde canlı renkler kullanılmalıdır. Antrelerde gerektiği kadar mobilya bulundurulmalıdır.

 

    Askı sayısı kullanılacak yerin özelliğine göre farklılık gösterir. Ofislerin ve makam odalarının özel portmantoları için 2-3 askı yeterli görülebilir. Kalabalık aileler için askı sayısı 10’dan fazla olabilir.

 

    Pormanto yüksekliği 180 cm’den fazla yapılmalıdır. Kullanılmayan veya fazla eşyaların konulması için portmanto üstüne dolap yapılabilir, bu durumda yükseklik tavana kadar olabilir. Antrede portmanto için özel bir bölüm bırakılmışsa portmanto ölçüleri bu bölümü kaplayacak şekilde tasarlanıp yapılmalıdır. Hazıra yapılan portmanto genişliği 120- 140 cm civarında tasarlanmalıdır.

 

Portmantoda bulunan üniteler

 

Yukarıdaki resimde bir portmantoda bulunması gereken üniteler görülmektedir. Portmanto askılığı, ayna, ayakkabılık uygun şekilde dizayn edilmiştir. Çekmeceli bölüm ise tarak, çekecek vb. dışarı çıkarken ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin saklanması amacıyla tasarlanmıştır. Portmantoların yüksekliklerinin kapı pervazı üst seviyesinde olması estetik açıdan uygun olabilir.

 

Bu odanın fonksiyonları aşağıdaki gibidir.

 

1.      Dışarıdan getirilen çanta,paket, v.s. bırakma.

2.      Islak şemsiye ve baston bırakma.

3.      Şapka koyma. Palto, çeket v.s. asma.

4.      Ayakkabı çıkarırken ve giyerken oturma.

5.      Günlük ve yedek ayakkabıları saklama.

6.      Tuvalet .

7.      Fırça, ayakkabı çekeceği saklamadır. 

 

Mimari projeleri zorlayan ekonomik etkenler nedeni ile özel konut antreleri genellikle küçük boyutlarda yapılmaktadır.  Üstelik en az üç ve daha çok sayıda kapının bu bölüme açıldığı düşünülürse, antre duvarlarının hayli daralacağı düşünülebilir.  Antrelerin mimari özelliğinin çok değişik biçim ve ölçülere sokan bu etkenler antre mobilyasının da çok değişik biçim ve ölçülerde yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  Kesintisiz duvarlı büyük duvarlar için yukarıda sayılan nitelikleri üzerinde toplayan tek bir portmanto yeterli olabileceği, kapı aralarındaki dar boyutlara serpiştirilmiş eşyalarla bir düzenlemeye gidilmesi de düşünülebilir.  Sürekli imalat için bir başka olasılıkta, farklı istekleri karşılayacak, ikisi üçü biraraya geldiği zaman bütünleşecek dar mobilya sistemine gitmektir.  Böylece antrenin durumuna göre bunlardan birkaçını alıp yan yana getirilerek bir düzenleme yapılabilir.  Ayrı mobilya almak yerine duvarların lambri ile kaplanması, askı, ayna ve dolapların lambriye bağlanması da çok uygulanan yöntemlerden birisidir.

 

Yukarıdaki bilgilerden sonra portmanto imal edilirken dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir.

1. Portmanto yükseklikleri 180cm’den başlayarak daha yukarı olur.  Mevsim dışı ayakkabıların veya artık eşyanın konulması için yukarı kısımda da dolap olması düşünülüyorsa bu durumda yükseklik arttırılarak tavana kadar çıkarılabilir.  Portmanto yüksekliklerinin çoğunlukla kapı pervazları düzeyinde olması (ortalama 200-210 cm)görünüş güzelliği sağlamak için aranılan bir özelliktir.  Askıya takılmış orta boy bir paltonun 120 cm’dir. Buna göre askı yüksekliklerinin yerden veya dolap üstünden en az 12cm olması gerekir.  Bazı zorunlu durumlarda birkaç askı uzun giysiler için ayrılarak diğerleri daha aşağıdan konulabilir.

 

2. Ayakkabı dolaplarının derinlikleri 33-35 cm, sürme kapaklar için 38cm’den aşağı olmamalıdır.  Ancak dolabın içine topuk askısı bağlanarak ayakkabılar eğimli konulmak suretiyle derinlik azaltılabilir.

 

3. Şapkalık rafları genişliği 18cm’den başlayarak daha geniş yapılabilir. 

 

4. Aynaların biçim ve boyutları ne olursa olsun, üst kenarları ortalama göz yüksekliği 160cm‘ye saç tuvaleti ve şapka kontrolü için en az 10cm eklenerek 170cm’den az olmamalıdır.

 

5.      Askı sayısı kullanılacak yerin özelliğine göre değişiklik gösterir.  Bir makam odasının özel portmantosu için 2-3 askı yeterli görülürken kalabalık aileler için 10 ve daha yukarı sayıda askı düşünülebilir.

 

Yukarıda açıklanan sayısal değerler dışında antre mobilyasında bazı psikolojik etkenlerde aranır.  Antreler genellikle az ışık alan küçük boyutlu bölümlerdir.  Giriş ve çıkışta kişide canlı izlenimler uyandırması istenir.  Bu nedenle renklerin ısıtıcı ve içe hoş genel kırmızı,  turuncu ve sarının tonları tercih edilmelidir.  Parçalı düzenlemelerde kontrast (zıt) renklere yer verilmelidir.  Böylece dinlendirici değil, uyarıcı, oyalayıcı etkiler sağlar.  Bunların dışında antrelerde gereksiz mobilya bulunmamalı serbestçe geçişe açık olmalıdır.  Geniş antreler için aksesuar olarak yüksek boyda saksı bitkileri ve duvarları küçük çiçek resimleri konulabilir. 

 

2. TELEFON ETAJERİ

 

Telefonluklar, antrede portmantodan ayrı olarak düşünülen aksesuar türü mobilyalardır. Ayna çerçeveleri duvara monte edilebildiği gibi dolap üzerine de bağlantı yapılabilir. Telefonluklar raflı, çekmeceli, kapaklı ve aynalı olarak yapılabilir.

Telefonlukların genişlikleri 30-40 cm, derinlikleri 25 cm ve yükseklikleri 75 cm olarak düşünülmelidir. Ayaklar düz olabileceği gibi klasik ayak olarak da yapılabilir.

Telefon etejeri ve aynalık

Telefon etajeri, antrelerde ev telefonunun üzerine konulduğu ve telefonla ilgili rehber vb. birtakım dokümanların saklandığı genel olarak çekmeceli yapılan bir aksesuar mobilya türüdür.

 

Her zaman antrede portmanto ile birlikte yan yana bulunmayabilir. Portmantolar tasarlanırken üzerinde telefon konulacak bir bölüm düşünüldüğünde telefon etajeri antrede gerekli olmayabilir.

 

 

 

 

AutoCAD portmanto çizimi-1

AutoCAD portmanto çizimi-2